Hvem er hvem i den katolske kirke?

Hvad er forskellen på en diakon, en pater og en kardinal i den katolske kirke?

Få overblik her

 

Pave, kardinaler, vatikan
Pave BenediKt XVI holder møde med kardinaler og biskopper i Vatikanet, 19. februar, 2010. OSSERVATORE ROMANO

indsat den 8. juni 2010 kilde: Kristeligt Dagblad - det er en test med sideopsætning

De kan være svært at finde rundt i, hvad forskellen er på en kardinal, en biskop og en pater i den katolske kirke.

Her er en kort introduktion til den katolske kirkes opbygning.
 

Sådan ser strukturen i den katolske kirke ud

Kristne kirker i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Paven

Paven er den katolske kirkes overhoved og biskop af Rom, ifølge katolsk tradition er han Skt. Peters efterfølger. Han er tillige statsoverhoved for Vatikanstaten. Paven er som regel en ældre herre – at være pave er en livstidsstilling. Den nuværende pave Benedict XVI har været pave siden 2005.

Pavens klædedragt er (primært) hvid.


Kardinal Angelo Scola fra Italien
 

 

Kardinalerne

Kardinalerne er alle bispeviet. Nogen af dem er ærkebiskopper og andre er ansat i den romerske kurie, som er den katolske kirkes centralforvaltning. Kardinalernes fornemste opgave er at vælge paven.

Der er 182 kardinaler i den katolske kirke, heraf kan for tiden kun 111 dog være med til at vælge en kommende pave, da de øvrige er over 80 år gamle og dermed falder for valgets aldergrænse.

Farven på kardinalernes klædedragt er karmosinrød.


Traditionen tro
 

 

Biskopper og ærkebiskopper

Ordet biskop kommer af det græske episkopos, som betyder tilsynsmand, og biskoppernes vigtigste opgave er da også at føre tilsyn med kirkens præster. Som biskop kan man avancere til ærkebiskop og dermed bestemme over et større geografisk område bestående af flere bispedømmer.

Biskopperne betragtes som apostlenes efterfølgere, hvis kreds ledes af biskoppen af Rom, det vil sige paven. Bispevielsen er derfor den højeste ordination man kan få; selv paven er kun bispeviet.

Biskoppernes klædedragt er violet.

 

Daniel Nørgaard

 

Præster

Præstens vigtigste opgave er at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne, lede liturgien og sognets liv og arbejde, som han har den pastorale omsorg for. En katolsk præst er af hankøn og skal de fleste steder i verden leve i cølibat. Han kan være pater (ansat inden for en kirkelig orden) eller pastor (ansat i verdenskirken).

I den katolske kirke er der ca. 400.000 præster.

Lige nu er vi i præsternes år. Se i den anledning paven tale på pladsen ved Peterskirken, om hvad det vil sige at være præst her.

Præsternes klædedragt er sort.


Diakon med den typiske stola over venstre skulder
 

 

Diakoner

En diakon udfører meget af det samme arbejde som en præst, han prædiker og underviser, døber og begraver folk. Men han kan ikke læse messe eller give syndsforladelse, som præster gør det i forbindelse med skriftemålet. Kun mænd kan være diakoner, men de må i modsætning til præster gerne være gift.

En diakons klædedragt har ingen særlig farve, men han bærer en stola (et bredt bånd) på skrå over venstre skulder.


Moder Theresa er abbedisse på Maria Hjerte Kloster ved Sostrup Slot på Djursland
 

 

Munke- og nonneordener

Det katolske klostervæsen er organiseret i selvstændige ordener, på linie med bispedømmerne, og de er derfor ikke egentlig en del af det kirkelige hierarki.

Medlemmerne forpligter sig normalt til at forsage verdslighed og aflægger som regel løfter om at følge de evangeliske råd (fattigdom, lydighed og ugift stand). De forskellige ordener er oftest opkaldt efter deres stiftere, som for eksempel franciskanerne, der er opkaldt efter Frans af Assisi, som grundlagde ordenen i 1209.

Der er stor forskel på ordensdragterne, der som oftest er sorte, grå eller hvide. Franciskanermunkene blev kaldt gråbrødre efter farven på deres dragt, Mother Teresas søstre i Indien bærer hvide dragter med blå striber, og nutidens cistercienserinder der bor i Maria Hjerte Kloster ved Sostrup slot på Djursland, har en hvid dragt med et sort skapular (et klæde, der hænger ned foran og bagtil) samt sort slør. Se interview med en moderne nonne her eller læs om klosterliv i Danmark her.


Kilder:
http://www.jmarcussen.dk/historie/Religion/orden/romerkirken.html
http://www.catholic-web.dk/

Den katolske kirke i Danmark:
http://www.katolsk.dk/paven_og_kurien/
http://www.katolsk.dk

katolsk minileksikon:
http://www.katolsk.dk/fileadmin/user_upload/mini_lex